Política de privacitat

Introducció

La present política de privacitat està redactada conforme el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. COMPEGPS TEAM S.L. informa a l'Usuari que el lloc web go.twonav.com de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades personals on es recopila, utilitza, comparteix i protegeix la informació que pogués obtenir COMPEGPS TEAM S.L.

COMPEGPS TEAM S.L. declara tenir un fitxer inscrit a l'AEPD amb la finalitat de realitzar la gestió i el manteniment de la relació amb l'Usuari dels llocs web, així com les tasques d'informació, estadística, i comercialització del servei i de les activitats relacionades amb els mateixos.

El fet d'accedir als llocs web, així com de tot o part dels seus continguts i serveis, implica l'acceptació sense reserves de la present política de privacitat, també aplicable prèviament a la possible contractació dels serveis que COMPEGPS TEAM S.L. posi a disposició dels clients.

Aquesta política de privacitat és d'acceptació i compliment obligatori, prèviament a l'accés i a la possible contractació en els llocs web.

Vostè accepta que la navegació pel lloc web és un acte de lliure manifestació de voluntat per a la recollida i tractament de dades en els fitxers de COMPEGPS TEAM S.L. podrà lliurement realitzar canvis en la política de privacitat dels llocs webs, s'indicaran aquests canvis en la present declaració sobre privacitat així com en qualsevol altre lloc que considerem apropiat perquè vostè sigui conscient de la informació recopilada, com la tractem i en quines circumstàncies, si escau, la vam comunicar.

Els llocs web titularitat de COMPEGPS TEAM S.L. no pot ser utilitzat per aquelles persones amb incapacitat legal o menors d'edat no emancipats; excepte prèvia autorització dels pares o tutors i representants legals autoritzant el registre i comunicació de dades personals.

COMPEGPS TEAM S.L. l'informa que els llocs web utilitzen Google Analytics, un servei d'analítica web prestat per Google Inc., el qual situa una sèrie de cookies al seu dispositiu amb l'exclusiva finalitat d'avaluar el tipus de navegació i presentar informes d'activitat en els llocs web, exactament són quatre cookies per defecte. La captació de la informació sobre l'ús dels llocs web pels nostres usuaris mitjançant Google Analytics només la fa Google Inc. en el seu propi nom (i no ho fa ni en nom ni per compte de COMPEGPS TEAM S.L.), no tenint COMPEGPS TEAM S.L. accés en cap moment a aquesta informació (sinó tan sols a informació agregada que li facilita posteriorment Google, Inc.). Així mateix és Google, Inc. qui determina la finalitat del tractament i ús de la informació captada, així com el funcionament i durada de les cookies.

COMPEGPS TEAM S.L. l'informa que els llocs web utilitzen Hotjar (https://www.hotjar.com/), un servei d'analítica web prestat per Hotjar Ltd., el qual situa una sèrie de cookies al seu dispositiu amb l'exclusiva finalitat d'avaluar el tipus de navegació i presentar informes d'activitat en els llocs web, exactament són sis cookies per defecte. La captació de la informació sobre l'ús dels llocs web pels nostres usuaris mitjançant Hotjar només la fa Hotjar Ltd. en el seu propi nom (i no ho fa ni en nom ni per compte de COMPEGPS TEAM S.L.), no tenint COMPEGPS TEAM S.L. accés en cap moment a aquesta informació (sinó tan sols a informació agregada que li facilita posteriorment Hotjar Ltd). Així mateix és COMPEGPS TEAM S.L. qui determina la finalitat del tractament i ús de la informació captada.

Recollida de dades en la possible contractació de serveis de COMPEGPS TEAM S.L.

En el moment de l'acceptació de les condicions de contractació dels serveis de COMPEGPS TEAM S.L., aquesta precisarà la recollida d'unes dades bàsiques i imprescindibles per a la prestació dels serveis. Les esmentades dades són nom i cognoms reals, domicili, codi postal, localitat, CIF, país de residència, un correu electrònic vàlid, dades de la societat, així com una altra informació que sigui rellevant a efecte contractuals sobre la seva persona i representació. A cada moment, l'usuari serà informat del caràcter necessari de la recollida d'aquestes dades per a la correcta gestió de la prestació de serveis.

Així mateix, per a la prestació dels serveis, COMPEGPS TEAM S.L. podrà sol·licitar a l'usuari una sèrie de dades complementàries a través d'assistència telefònica o un altre mitjà telemàtic per al que serà informat, en el seu moment, de la recollida i tractament dels mateixos.

Per a una millor prestació de serveis, vostè autoritza que COMPEGPS TEAM S.L. tingui el dret de verificar, investigar i/o comprovar les dades proporcionades. Vostè accepta que COMPEGPS TEAM S.L. podrà revelar les seves dades personals, complint amb el que exigeix ​​un procediment o ordre judicial o en un procés legal. A més, vostè accepta que si COMPEGPS TEAM S.L. ven part o tota l'empresa o es fusiona amb una altra, pugui revelar la seva informació als nous socis comercials.

Limitació de responsabilitat

COMPEGPS TEAM S.L. és responsable únicament de la informació que sol·licita i recapta dels usuaris que desitgin contractar, sense tenir responsabilitat en cap moment de tota altra informació personal que, de manera eventual, pogués cedir-se, transmetre o facilitar pels propis usuaris dels llocs web mitjançant qualsevol altre mecanisme.

Informació sobre Drets ARCO i garantia de qualitat de dades

COMPEGPS TEAM S.L. proporciona diverses opcions perquè vostè pugui exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades. Pot dirigir-se per escrit identificant amb la referència “ARCO Protecció de Dades” a la següent direcció: C/ Draper 13 08350, Arenys de Mar, Barcelona, (Espanya) o, si ho prefereix, a través de la següent direcció de correu electrònic: support (at) <a href='https://www.twonav.com' target='_blank'>twonav.com.</a>

Vostè garanteix que les dades proporcionades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació tant a COMPEGPS TEAM S.L. com a tercers.

Consentiment per al compliment de la LSSI-CE

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, COMPEGPS TEAM S.L. sol·licitarà i l'usuari podrà prestar el seu consentiment perquè, si així ho desitja, COMPEGPS TEAM S.L. pugui fer ús de les seves dades per tal d'enviar-li informació i publicitat tant sobre els llocs web com les diferents ofertes, promocions especials i tercers prestadors del servei.

COMPEGPS TEAM S.L., amb l'objectiu de garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades personals, ha adoptat els nivells de seguretat requerits per la normativa en protecció de dades personals i ha instal·lat els mitjans tècnics, al seu abast, per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a COMPEGPS TEAM S.L.

Data: 15 de desembre de 2017